El temps que estiguem junts

El temps que estiguem junts
serà diferent
perquè serà nostre

i sencer
i obert
tot serà possible
tot serà probable

podrem estar junts
perquè sabrem que no es pot
per això no estarà ni bé ni malament
sabrem que per estar junts
cal ser més d’un
i per ser dos
cal una distància
per estar junts
cal una distància
per més mínima que sigui
una distància
una distància
que ens distingeixi

el temps que estiguem junts
no s’assemblarà a res
sabrem engendrar-lo a consciència
en cada instant distret
i de la distracció tornarem una altra vegada
a saber que estem junts

i que no és igual
no és igual
no és igual
dir-ho
que callar-ho
no és igual
fer-ho
que no fer-ho
mirar-se
que evitar-ho
cuidar-se
que negar-ho

ni és igual
dormir
que córrer
que tocar-se
que cridar
o oblidar-ho tot

i quan torni el dolor
que sempre torna
quan una altra vegada
res no rimi amb res
compartirem el dolor
com es comparteixen
les coses que es comparteixen

i estarà bé
i serà encalmat
perquè estarem junts
així és
el temps que estiguem junts
estarem junts

*Pablo Messiez

Comments are closed.