white spaces

Something happens, and from the moment it begins to happen, nothing can ever be the same again.*

Tinc un pot de mermelada ple a vessar d’aire siberià i quan l’obri no ens traurem mai més l’hivern de sobre. Saint Basils irreversibles, els crits del 1978 en format microexplosió individual. Després d’obrir el pot tot serà gebre i dits mutilats. Paravents, llavis liles. Estalactites. I s’acabaran per sempre els geranis. Llavors, quan obri el pot, tots aquells llits Edward Hopper ens semblaran l’infinit més pervers que haguem palpat mai.

*Paul Auster

Comments are closed.