surar (v)

|| 1. intr. Sostenir-se a la superfície d’un líquid, sense enfonsar-se.

|| 2. intr., fig. Estar a sobre, passar per damunt, trobar-se en l’ambient i dominar sobre altres coses.

|| 3. intr. Adquirir o augmentar vitalitat, creixença, força; prosperar, sobreviure progressant.

|| 4. tr. Fer que algú o alguna cosa es mantingui viva i en creixença, que prosperi, que augmenti en vitalitat o en força.

Comments are closed.